Skip links

İK politikamız

Şirket amaçlarının gerçekleşmesini insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak, insan kaynakları politikamızı “önce insan” yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk.

MGM Group Aile Bireyleri

1

Yüksek eğitim düzeyine sahip

2

Ekip çalışmasına yatkın

3

Yenilikçi, dinamik

4

Sorumluluk sahibi

5

Şirket değerlerini benimseyen, koruyan

MGM Group sürekli gelişimi ve insana yatırımı

1

Çalışan kapasitesinin ve motivasyonun arttırılması...

2

Şirketin verimliliğini arttırmak...

3

En başta insanı en önemli değer olarak kabul ederek...

4

Vizyon, stratejiler, amaçlar, hedefler doğrultusunda gerektiği kadar...

5

Çalışanlarımıza kariyerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlamak...

MGM Group yeni bir boş pozisyon duyurdu. CV'nizi bize gönderebilirsiniz