Ulaştrma alt yapı projeleri

Arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri, çelik ve doğalgaz hatları ve enerji nakil hatları kurulması ve işletmeye alınmasına ilişkin projeler MGM GROUP un deneyimi ve uzman kadroları tarafından hayata geçirilmektedir.