İK politikamız

MGM Group aile bireyleri

  • Yüksek eğitim düzeyine sahip
  • Ekip calışmasına yatkın
  • Yenilikçi, dinamik
  • Sorumluluk sahibi
  • Şirket değerlerini benimseyen, koruyan
MGM Group sürekli gelişimi ve insana yatırımı

  • Çalışan kapasitesinin ve motivasyonun arttırılması...
  • Şirketin verimliliğini arttırmak...
  • En başta insanı en önemli değer olarak kabul ederek...
  • Vizyon, stratejiler, amaçlar, hedefler doğrultusunda gerektiği kadar...
  • Çalışanlarımıza kariyerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlamak...